EcoStällaren Funktion Specifikationer Bilder Kontakt Legosågning Bilder Kontakt Ecosågen
EcoStällaren


EcoStällaren är en måttställare till Ecosågen som beräknar och automatiskt ställer in rätt såghöjd.

 • Exakt inställning av såghöjden +/- 0,1 mm
 • Enkelt förval av sortiment
 • Flera olika sortiment kan blandas ur samma block
 • Digital höjdvisning i stor och ljusstark display
 • Alla plankor får exakta dimensioner
 • Ingen huvudräkning - enkel att lägga första snittet och veta att sista plankan får rätt dimension, all beräkning av mått och klingbredd görs automatiskt.

Detta ger snabb och exakt sågning

Block


För att lägga in alla förval till blocket på bilden till höger såga det i ett svep:

 1. Knappa in de dimensioner du önskar ur blocket med början nedifrån
  • Tryck på knapp 25 två gånger
  • Tryck på knapp 50 en gång
  • Tryck på knapp 19 en gång
 2. Lyft sågklingorna över blocket med hydraulspaken
 3. Tryck på knappen ”Inställ” och sågen sänker sig automatisk till rätt nivå för att såga första sågsnitt
 4. När snittet är klart, höj sågen med hydraulspaken och backa sågen till utgångsläget.
 5. Tryck på knapen ”Inställ” igen och sågen sänker sig till rätt nivå för att såga nästa förvalda planka.


Specifikationer

 • 36 förprogrammerade mått
 • Digital visning av aktuell såghöjd
 • Digital visning av antal inmatade plankor
 • Visning av valt mått för nästa planka
 • Måttställaren styr en magnetventil som sänker sågenheten till den valda såghöjden
 • Robusta tryckknappar som kan hanteras med handskarna på.
 • Kapsling med skyddsklass IP 65
 • Noggrannhet +/- 0.1 mm

Enkel inmatning av mått - Snabb inställning av såghöjd

EcoStällaren EcoStällaren


Kontaktuppgifter:

kontaktuppgifter

Postadress:
NORRGÅRDEN
Roland Davidsson
Ekeby, Norrgården 142
692 91 Kumla


EcoSågen Legosågning med mobilt sågverk

Vi sågar ditt timmer till reglar och brädor i de dimensioner som du behöver.
Antingen kör du stockarna till vårt sågverk i Ekeby, eller om har du många stockar så kommer jag hem till dig med sågverket och sågar ditt timmer på plats.
Jag sågar med Ecosågen som ger en finsågad yta och en måttställare som ger en mycket exakta mått. Sågen har hög kapacitet med två horisontella sågklingor löper över stocken som ligger fastspänd. Sågen har hydraulisk stocklyft så att det räcker med att stockarna ligger på ett underlag så att de kan rullas fram till sågen.

Max längd på stocken är 6 meter och max diameter 50 cm.
Pris400kr + moms (500kr) per timma och 40 kr + moms (50kr) per mil för framkörning.Priset förutsätter att du har 3-fas (32A) uttag säkrat till minst 25 A max 50 meter från sågplatsen.
Det underlättar om det finns en medhjälpare som plockar bort reglar o brädor.


EcoSågen såghus Sågning


Kontaktuppgifter:

kontaktuppgifter

Postadress:
NORRGÅRDEN
Roland Davidsson
Ekeby, Norrgården 142
692 91 Kumla


Ecosågen

/"Ecosågen"

Vi använder Ecosågen som är ett mobilt professionellt småskaligt klingsågverk.

Ecosågen arbetar med två horisontellt liggande sågklingor. Stocken ligger still under sågoperationen, orubbligt fixerad av 3 par individuellt ställbara hydrauliska klämdon.

Sågklingorna överlappar varandra med ca 5mm för att garantera att virket blir ordentligt genomsågat. Sågklingorna arbetar från centrum ut mot stockens yta vilket medför att eventuella föroreningar inte dras in istocken utan kastas ut.

Ecosågen har dessutom ett kantverk med två vertikala klingor för kantning av skalbrädorna i samma operation som utsågning av skalbrädan med de horisontella klingorna.

För mera information om Ecosågen, se tillverkarens hemsida www.ecosagen.se